Prevencia nástrihu

Epizotomia (nastrihávanie pri pôrode v oblasti medzi pošvou a konečníkom) sa v súčasnosti vykonáva bežne.  Mnohé štúdie a odborné publikácie sa však zhodujú na tom, že:

  • nástrih hrádze nepomôže urýchliť pôrod dieťaťa – nijako výrazne neovplyvňuje dĺžku vypudzovacej doby (pozri DOLEŽAL, Antonín, et al. Pôrodnícke operácie. Praha: Grada Publishin, 2007. 376 s ISBN 978-80-247-0881-2)
  • epizotomia nechráni dno panvové viac ako prirodzené natrhnutie – narušenie je skoro rovnaké, u nástrihu často aj horšie (nastrihnutie sa môže ďalej natrhnúť a to až ku konečníku). Výstižný je príklad s kusom látky – roztrhnúť látku je ťažké, akonáhle ale kúsok látky nastrihnete, potom ide jednoducho roztrhnúť celá. (pozri www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15051557)
  • rutinný nástrih hrádze je horší ako prípadné natrhnutie, ktoré vôbec nemusí vzniknúť. Je tiež fakt, že nástrih je vykonaný naprieč štruktúrami, ale natrhnutiu si vždy vyberá miesto, ktoré je najslabšie (ktorým neprechádza žiadne väčšie cievy a nervy).

 

Ako sa nástrihu hrádze vyhnúť? Pravdepodobnosť natrhnutia hrádze pri pôrode alebo epizotomie znižuje spontánne tlačenie. Významnú úlohu zohráva aj poloha pri pôrode. Pri klasickej pôrodníckej polohe v ľahu na chrbte s nohami hore ste vystavená vysokej pravdepodobnosti, že sa natrhnete či bude nutná epiziotómia. (pozri www.prirozeny-porod.eu/klady-a-zapory-jednotlivych-porodnich-poloh/) Napr. vo vzpriamenej polohe je pôrodny kanál až o 30 % väčší, epizotomia k rozšíreniu pôrodných ciest potom teda nie je nutná. (pozri https://naturalchildbirthworld.com/childbirth-positions/)

V ČR bola v roku 2010 vykonaná epizotomia v 35,6 % pôrodov (u vaginálnych pôrodov v 46,3 % prípadoch). Takmer každá druhá žena je u nás (zrejme rutinne) nastrihnutá. (pozri www.uzis.cz/system/files/rodnov2010.pdf). Pričom celosvetovou tendenciou je znižovanie počtu nástrihov hrádze (štúdie ho označujú dokonca ako škodlivú praktiku a jednoznačne nepodporujú jeho rutinné vykonávanie).

Ako predísť natrhnutiu hrádze pri pôrode?

Prospešná počas predpôrodnej prípravy určite môže byť pravidelná masáž a uvoľňovanie hrádze (ak je však vykonávaná správne, čo často bohužiaľ nebýva). Významným pomocníkom môže byť zdravotnícka pomôcka k pôrodu – Aniball určená na precvičovanie svalstva panvového dna, príprave pôrodných ciest a spevnenie svalstva panvového dna po pôrode. S predpôrodným cvičením môžete začať 3-4 týždne pred termínom .

Aniball … pre ľahší pôrod