Dula

V roku 2013 som mala tú česť dokončiť ročný výcvik za dulu. 
Dula je sprevádzajúca, skúsená, empatická žena, ktorá sprevádza ženy raným materstvom. Teda v tehotenstve, pri pôrode a po pôrode. Výcvik pozostáva z pochopenia psychológie a fyziologie pôrodu, zameriava sa na pomoc pri podpore prirodzeného priebehu pôrodu. Dula je tam však 100 % pre rodiacu ženu, prípadne jej partnera, a podporí ju v jej osobitej voľbe. Všetky sme individuálne a každú znamená pocit bezpečia niečo iné, každá máme iný prah bolesti a iné predstavy ideálneho pôrodu. 
Podpora ženy v citovo krehkom období raného materstva je mimoriadne dôležitá. Spoločnosť túto dôležitosť často podceňuje. Sebavedomie čerstvých mamičiek, ich vnútorná istota a radosť z materstva sa odzrkadlí nielen na ich deťom, ale aj na celej spoločnosti. 
 
Je mojou veľkou túžbou a snahou podporiť ženy, aby prežívali a užívali si materstvo naplno a radostne.
Viac o práci duly sa dočítate na oficiálnych stránkach nášho občianskeho združenia https://duly.sk/
 
 
 
 
 
Spokojné pôrody želá
Táňa